Hur kan jag säga om din röst är vacker. Jag vet ju bara, att den genomtränger mig och kommer mig att darra som ett löv och trasar sönder mig och spränger mig. Vad vet jag om din hud och dina lemmar. Det bara skakar mig att de är dina, så att för mig finns ingen sömn och vila, tills de är mina. / How can I tell if your voice is beautiful. I only know, that it penetrates me, and makes me shake like a leaf, and tears me to shreds and splits me. What do I know about your skin and limbs. It makes me tremble that they are yours, so for me there is no sleep or rest, till they are mine. ~ Karin Boye